669 160 877 biuro@liph.lomza.pl

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach rozpoczynającego się projektu “Akademia Arbitrażu”. Projekt podejmie bardzo ważny temat, jakim jest polubowne rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorcami ze szczególnym uwzględnieniem ich międzynarodowego charakteru.

Zapraszamy 8 września br. do siedziby Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku, ul. Antoniukowska 7.

Liczymy na przybycie również Państwa pracowników, prawników, osób zainteresowanych tematem arbitrażu gospodarczego.

Prosimy o potwierdzenie przebycia: biuro@iph.bialystok.pl lub 85 652 56 45.

AKADEMIA ARBITRAŻU_program