669 160 877 biuro@liph.lomza.pl
Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2020 – Krajowa Izba Gospodarcza

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2020 – Krajowa Izba Gospodarcza

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2020 to wydarzenie, które ma na celu przedstawienie marki Polska ambasadorom akredytowanym w RP, z drugiej zaś strony – pokazanie możliwości, jakie placówki dyplomatyczne odgrywają dla rozwoju firm i ekspansji gospodarczej kraju. Krajowa...

śniadanie opłatkowe

Szanowni Państwo Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców na opłatkowe śniadanie  biznesowe, które odbędzie się 12 grudnia  2019 roku o godz. 9.00 w Parku Przemysłowym Łomża, ul. Sikorskiego 166. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie się...
Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030

Członkowie Podlaskiego Forum Terytorialnego zapoznali się projektem Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Posiedzeniu przewodniczył Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. Podlaskie Forum Terytorialne to platforma wymiany myśli i doświadczeń na...
Śniadanie biznesowe 7 listopada 2019 roku o godz. 9.00

Śniadanie biznesowe 7 listopada 2019 roku o godz. 9.00

Szanowni Państwo Zapraszamy na śniadanie biznesowe, które odbędzie się 07 listopada 2019 roku o godz. 9.00 w Parku Przemysłowym Łomża, ul. Sikorskiego 166. Śniadanie biznesowe  poświęcone będzie  między innymi  Pracowniczym Planom Kapitałowym. Osoby zainteresowane...