669 160 877 biuro@liph.lomza.pl

Zarząd, Rada Izby i Komisja Rewizyjna

Uchwała nr 5/2017

Walnego Zgromadzenia Łomżyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej z dnia 14.12.2017r.

Prezes Rady Izby

Grzegorz Rytelewski – Prezes Rady Izby

Rada Izby

Bernard Szymański – Wiceprezes

Artur Truszkowski – Członek

Roman Styła – Członek

Komisja Rewizyjna

Maciej Zajkowski – Przewodniczący

Leszek Krzysztowiak – Sekretarz

Tomasz Wiśniewski – Członek