669 160 877 biuro@liph.lomza.pl

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2020 to wydarzenie, które ma na celu przedstawienie marki Polska ambasadorom akredytowanym w RP, z drugiej zaś strony – pokazanie możliwości, jakie placówki dyplomatyczne odgrywają dla rozwoju firm i ekspansji gospodarczej kraju. Krajowa Izba Gospodarcza od lat aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju dyplomacji gospodarczej. Jest promowanie interesów polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych oraz wsparcie w działaniach związanych z promocją gospodarczą. Po części oficjalnej spotkania odbywa się część networkingowa dająca możliwość wymiany doświadczeń polskiego biznesu i przedstawicieli korpusu dyplomatycznego.

Dyplomatyczne otwarcie roku 2020! Doskonale promuje się nasze podlaskie województwo i największe miasta – Białystok, Łomża, Suwałki i Bielsk Podlaski! Przedstawiciele przedsiębiorców, firm około biznesowych również byli zaproszeni na tą uroczystość. Prezes Grzegorz Rytelewski i w-ce prezes Bernard Szymański Łomżyńskiej Przemysłowo-Handlowej również brali udział w tych uroczystościach, promując działalność Izby i członów Izby.

Zaproszeni uczestnicy:

  • ambasadorzy akredytowani w Polsce,
  • ministrowie/wiceministrowie resortów: spraw zagranicznych, przedsiębiorczości i technologii, inwestycji i rozwoju, energii, infrastruktury, a także rolnictwa i rozwoju wsi,
  • władze samorządowe, w tym marszałkowie województw,
  • prezydenci miast,
  • prezesi/dyrektorzy izb członkowskich KIG (regionalnych, branżowych, bilateralnych),
  • organizacje biznesowe,
  • partnerzy spotkania,
  • przedsiębiorcy.