669 160 877 biuro@liph.lomza.pl

”EDPOL Food&Innovation Sp. z o.o. został laureatem w plebiscycie „Dobra Firma” w województwie podlaskim. Przyznano mu tytuł „Najlepszego Innowatora” 2020 roku. Bogata działalność Firmy opiera się na mocnych fundamentach –potencjale pracowniczym, kreatywnym podejściu do trendów żywieniowych, nowoczesnej infrastrukturze produkcyjno-badawczej a przede wszystkim na indywidualnym podejściu do każdego partnera biznesowego.

EDPOL zdecydowanie wykracza poza ramy flagowej działalności tym samym umacniając swoją pozycję rynkową poprzez wdrażanie i konsekwentną promocję innowacyjnych rozwiązań technologicznych i recepturowych w sektorze produkcji żywności. Potwierdza to codzienna praktyka, a także liczne branżowe wyróżnienia.

W ostatnim czasie eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) przyznali EDPOL Food&Innovation Sp. z o.o. nagrodę główną „Najlepszego Innowatora” w ramach Plebiscytu „Dobra Firma” w województwie podlaskim. To olbrzymie wyróżnienie. Wybór laureatów odbywał się w kilku etapach i przy współpracy z renomowaną agencją wywiadu gospodarczego Info Veriti. W ramach procesu kwalifikacyjnego eksperci Związku starannie przeanalizowali kilkuletnie wyniki finansowe firm, a także profile działalności, potencjał innowacyjny i rozwojowy oraz reputację firm z regionu.

Po ocenie danych, zespół ekspertów wybrał grupę laureatów –najprężniej działających przedsiębiorstw Podlasia, z których finalnie wybrano zwycięzców w danych kategoriach. Edpol F&I to dostawca rozwiązań technologicznych do branży produkcji artykułów spożywczych. W kontekście tak szerokiej oferty warto zaznaczyć, iż w trudnych czasach pandemii Firma utrzymała ciągłość dostaw.

Klienci segmentu B2B mogli nieprzerwanie dokonać zakupu wszystkich produktów, a to m.in. dzięki jasno określonemu kierunkowi rozwoju przy nowoczesnych systemach sprzedaży.Wiele rozwiązań opartychjest o własne rozwiązania patentowe dzięki, którym EDPOL F&I bardzo prężnie angażuje się w innowacyjne technologie produkcyjne.

 xlomza.pl – Informacje z Łomży i regionu