669 160 877 biuro@liph.lomza.pl

Wystawa Xylopilis, czyli opowieść o mariażu pierwotnej natury z nowoczesnymi technologiami, ciekawe spotkania z twórcą unikatowych rowerów Mad Bicycles Panem Adamem Zdanowiczem, występ formacji Fair Play Crew, czy wreszcie seminarium biznesowe to tylko nieliczne wydarzenia, które miały miejsce podczas zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, misji gospodarczej do Dubaju. Kilkudziesięciu przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji otoczenia biznesu reprezentowało nasz region podczas oficjalnej wizyty na Expo 2020. IPH w Białymstoku reprezentował Prezes, Witold Karczewski.
Wyjazd został sfinansowany w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.