669 160 877 biuro@liph.lomza.pl

Szanowni Państwo,

W województwie Podlaskim powołana została Podlaska Rada Przemysłu Przyszłości z inicjatywy  Prezesa ogólnopolskiej organizacji Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Inauguracja Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości odbyła się w dniu 14 października 2020 roku w Białymstoku w Hotelu Branickim.

Pragnę jednocześnie podkreślić, iż powołanie Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości jest kamieniem milowym dla rozwoju województwa podlaskiego i ma na celu tworzenie mechanizmów współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej.

Podlaska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości składa się z wybitnych przedstawicieli nauki, biznesu i administracji i jako organ opinio doradczy Fundacji będzie działać na rzecz budowania konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw w obszarze możliwości wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0.

Mając na uwadze rangę wydarzenia, jak również fakt iż do Podlaskiej Rady Przemysłu Przyszłości powołano Grzegorza Rytelewskiego Prezesa Łomżyńskiej Izby, składamy Zarządowi jak i członkom Łomżyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej gratulacje.

Andrzej Soldaty

Prezes Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości