669 160 877 biuro@liph.lomza.pl

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.