669 160 877 biuro@liph.lomza.pl

W dniach 26-30 września 2022 r. delegacja składająca się z przedstawicieli przedsiębiorców i środowiska prawniczego uczestniczyła w dwóch misjach w ramach projektów: „Polubowne rozstrzyganie sporów międzynarodowych, podniesienie kompetencji osób dorosłych – kadry zarządzającej MŚP oraz wymiany doświadczeń instytucji partnerskich” i „Partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego”. Partnerem obu projektów jest Izba Przemysłowo-Handlowa w Bułgarii z siedzibą w Sofii.

Celem obu projektów jest wymiana doświadczeń, porównanie stosowanych praktyk w zakresie funkcjonowania sądów polubownych (Sądów Arbitrażowych) oraz nawiązanie współpracy na płaszczyźnie objętej projektami. Docelowo planowane jest rozszerzenie jej na współpracę z innymi zagranicznymi partnerami.

Przedstawiciele naszej delegacji uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami bułgarskich przedsiębiorców, odwiedzali prowadzone przez nich firmy, co sprzyjało wymianie spostrzeżeń na temat podobieństw i różnic w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Mieli oni również możliwość zapoznania się z historią i formułą funkcjonowania Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Sofii.

Wizyta w Bułgarii obfitowała w nowe doświadczenia i możliwości nawiązania szerszej współpracy.

W ramach działań projektowych przewidziano rewizytę delegacji bułgarskiej na koniec b.r.