669 160 877 biuro@liph.lomza.pl

Liczy 21 członków, skupia przedstawicieli przedsiębiorców z całego regionu oraz organizacji otoczenia biznesu. W środę (6 marca br.) marszałek Artur Kosicki oficjalnie powołał członków Rady Przedsiębiorczości, która jest ciałem doradczym zarządu województwa.

Wśród członków Rady jest również Prezes Łomżyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Grzegorz Rytelewski. Pan Grzegorz Rytelewski został także wskazany do Kapituły Podlaska Marka Roku

Skład Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości:

 1. Adam Adamski
 2. Maciej Ejdys
 3. Sylwester Zawadzki
 4. Ryszard Iwaszkiewicz
 5. Witold Karczewski
 6. Zbigniew Kasprowicz
 7. Andrzej Kiełczewski
 8. Mirosław Kiszko
 9. Tomasz Kozłowski
 10. Tomasz Kurciński
 11. Grzegorz Leszczyński
 12. Adam Ławicki
 13. Stanisław Łuniewski
 14. Jan Mikołuszko
 15. Marta Molska
 16. Henryk Owsiejew
 17. Andrzej Pancewicz
 18. Andrzej Parafiniuk
 19. Grzegorz Rytelewski
 20. Wojciech Strzałkowski
 21. Władysław Żero.

– Nie wyobrażam sobie pracy nad rozwoju województwa bez ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami.  Zarząd województwa będzie mądrzejszy, dzięki Waszej mądrości – mówił podczas spotkania marszałek Artur Kosicki. –  Mam nadzieję, że z naszych spotkań wynikną konkretne działania dla wymiernych korzyści całego regionu. Po to, byśmy nie byli ostatni w rankingach zarówno wydatkowania funduszy unijnych, jak też innych, gospodarczych.

Przewodniczącym rady został wybrany  – jednomyślnie – Wojciech Strzałkowski. Członkowie rady zdecydowali również o zmianie regulaminu, by na następnym spotkaniu wybrać spośród siebie dwóch wiceprzewodniczących reprezentujących region suwalski i łomżyński, tak aby w prezydium rady byli przedstawiciele wszystkich trzech podlaskich subregionów.

Rada również wskazała swoich przedstawicieli do Kapituły Podlaskiej Marki.  Zasiądą w niej : Henryk Owsiejew, Grzegorz Rytelewski, Witold Karczewski, Ryszard Iwaszkiewicz i Jan Mikołuszko.

Rada zapoznała się także z aktualnymi propozycjami dla przedsiębiorców zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym. Przedstawiła je dyrektor Emilia Malinowska z UMWP. Kluczową informacją jest kwota – 170 mln zł dedykowane przedsiębiorcom jeszcze w roku 2019.

Pani Joanna Sarosiek, dyrektorka Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP przedstawiła radzie najnowszą diagnozę stanu województwa, która jest elementem prac nad aktualizacją Strategii Województwa Podlaskiego. Ta ostatnia ma być zatwierdzona przez sejmik do końca 2019 r.

– Rozpoczęliśmy już wstępne konsultacje społeczne strategii, rozmawiamy z różnymi środowiskami i tych spotkań będzie coraz więcej – obiecywał marszałek Kosicki. Wtórował mu prof. Bogusław Plawgo, członek zespołu ekspertów pracujących nad aktualizacją SRWP informując, iż już w kwietniu br.  planowane jest m.in. specjalne spotkanie dedykowane kształceniu branżowemu i zawodowemu w kontekście ich miejsca w strategii rozwoju.

Członków rady interesował również stan przygotowań do Wschodniego Kongresu Gospodarczego 2019.

– To przedsięwzięcie, które już się wpisało w gospodarczy kalendarz. Trzeba tylko mu nadać odpowiednią wagę i rangę, a w tym zapewne pomogą przedstawiciele rządu – apelował nowy przewodniczący rady Wojciech Strzałkowski.

Marszałek Kosicki zapewnił członków rady, iż WKG 2019 na pewno się odbędzie.

– Jest już zespół roboczy, do którego przewodniczącego rady dziś zapraszam – zachęcał marszałek Kosicki. – Powołamy też radę programową kongresu, która będzie czuwać nad jego programem. Zadbamy także o reprezentację rządu i resortów. Trwają już na ten temat rozmowy.

Członkowie rady ustalili także wstępną tematykę kolejnego spotkania, będą to m.in. propozycje Europejskiego Funduszu Społecznego dla przedsiębiorców i przedsiębiorczości w regionie.