669 160 877 biuro@liph.lomza.pl

Instrument ten zapewni przedsiębiorcy płynność na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Wysokość pomocy zostanie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji Przedsiębiorcy i udzielona  będzie  na okres maksymalnie 6 miesięcy. Jeżeli dotychczasowe warunki wsparcia okażą się niewystarczające, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy.

Adresatem pomocy na ratowanie może być mikro, mały i średni przedsiębiorca. Duży przedsiębiorca także będzie mógł skorzystać z tej formy pomocy po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem pomocy mogą składać wnioski:

  1. osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie,
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczna skrzynkę podawczą e-PUAP na adres: /ARPSACentrala/SkrytkaESP

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu projektu przewidzianego dla każdego roku.

O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosku, przy czym wniosek musi być kompletny i poprawnie wypełniony.

Wskazane wyżej instrumenty są dedykowane dla wszystkich przedsiębiorców. Beneficjent może korzystać z Polityki Nowej Szansy niezależnie od pomocy udzielonej w ramach Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Finansowej PFR.

Więcej informacji:

https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy#tab102544