669 160 877 biuro@liph.lomza.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) podpisała w dniu 24.02.2021 r. Umowę Operacyjną na utworzenie Instrumentu Finansowego Pożyczka na Rozwój Turystyki. Pożyczki udzielane są przez PFP ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej. Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. O pożyczkę mogą ubiegać się obiekty noclegowe i gastronomiczne, firmy zajmujące się transportem turystycznym czy organizacją turystyki i pośrednictwem turystycznym.

Wsparcie musi prowadzić do poszerzenia oferty, podniesienia jakości produktów, usług i/lub wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej, w szczególności w ramach PKD:

 • 55 – Zakwaterowanie;
 • 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
 • 50.1 – Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
 • 50.3 – Transport wodny śródlądowy pasażerski;
 • 52.23 – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
 • 77.11 – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
 • 77.21 – Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79 – Działalność związana z turystyką;
 • 86 – Opieka zdrowotna;
 • 97 – Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
 • 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.02 – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
 • 96.04 – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
 • 47 – Handel detaliczny;
 • 03.12 – Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
 • 10.52 – Produkcja lodów;
 • 10.86 – Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności detalicznej;
 • 16.29 – Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów zużywanych do wyplatania;
 • 20.42 – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
 • 32 – Pozostała produkcja wyrobów;
 • 74.10 – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

O wsparcie mogą również ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w innej branży w przypadku, kiedy z przedstawionego wniosku wynika, że planowana inwestycja dotyczy wspierania działalności turystycznej i okołoturystycznej.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości funkcjonuje od 1997 roku i jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce. Jest wiodąca instytucją partnerską Banku Gospodarstwa Krajowego w dystrybucji środków unijnych, pochodzących z regionalnych programów operacyjnych. Poza instrumentami finansowymi oferuje również nieodpłatne szkolenia on-line dla wszystkich zainteresowanych (m.in. aspekty prawne działalności – prawo pracy i prawo podatkowe, zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi, proces sprzedaży, marketing czy przygotowanie biznesplanu).

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.