669 160 877 biuro@liph.lomza.pl

„Pomosty Przyszłości” to pierwsze wydarzenie w województwie podlaskim promujące dobre wzorce odnośnie współpracy na linii biznes-nauka i odwrotnie. Organizatorem jest Fundacja Technotalenty a współorganizatorem Województwo Podlaskie.

Przedsiębiorcy i naukowcy mogą zgłosić swoje firmy, instytucje naukowe i opisać w jaki sposób współpracują z nauką czy biznesem. Celem wydarzenia jest podniesienie świadomości środowisk naukowych i biznesowych odnośnie korzyści płynących z obopólnej współpracy oraz pokazanie najlepszych praktyk i przykładów projektów, które powstały wspólnie i niosą za sobą korzyści dla gospodarki i świata nauki.

„Z badań prowadzonych w Oxfordzie wynika, że szansa na komercjalizację wyników pracy badawczej rośnie do 95% jeśli na etapie koncepcji jest konsultowana z rynkiem. Jeśli tak się nie stanie to szanse zatrzymują się na 5%” powiedział Tomasz Stypułkowski, wiceprezes Fundacji Technotalenty.

Istotne jest także budowanie prestiżu naukowca/wdrożeniowca, rozwijanie pewnej kultury współpracy talentów naukowych z firmami co jest misją Fundacji Technotalenty. Inicjatywa Fundacji Technotalenty i Województwa Podlaskiego jakim są „Pomosty Przyszłości” ma zatem ogromne znaczenie dla gospodarki województwa podlaskiego a nawet Polski.

            Wydarzenie jest skierowane do podmiotów gospodarczych, instytucji naukowych oraz wszystkich osób zainteresowanych współpracą nauki z biznesem. Aby zgłosić się do Pomostów Przyszłości wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://technotalenty.pl/pomosty2022/ od 19 września do 31 października i opisać swoją współpracę z nauką lub biznesem wybierając z poniższych kategorii:

Pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego

Kategoria skierowana do firm współpracujących skutecznie ze środowiskiem naukowym realizując wspólne projekty B+R o charakterze wdrożeniowym. W formularzu należy opisać jakie projekty zostały wspólnie zrealizowane, co zostało wdrożone, jakie są tego dzisiaj rezultaty, czego projekty dotyczyły, kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują oraz partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role.

Pomost do nauki dla osoby

Kategoria skierowana do osób odpowiedzialnych w swojej firmie za współpracę ze środowiskiem naukowym, dzięki którym w firmie realizowane są projekty B+R o charakterze. Zgłaszając się w tej kategorii należy opisać wspólnie zrealizowane projekty, co zostało wdrożone i jakie są tego dzisiaj rezultaty. Należy opisać czego projekty dotyczyły, kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują. Dodatkowo opisać partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role. A przede wszystkim: jaka była lub jest rola zgłaszanego uczestnika w danym projekcie.

Pomost do biznesu dla instytucji naukowej

Kategoria skierowana do instytucji (instytutów badawczych, uczelni, wydziałów lub innych jednostek uczelni, centrów B+R i innych) , które działają naukowo na rzecz przemysłu i skutecznie wdrażają projekty B+R o charakterze wdrożeniowym. W tej kategorii należy opisać jakie projekty udało się wspólnie zrealizować, co zostało wdrożone i jakie są rezultaty. Instytucja powinna opisać czego projekty dotyczyły, kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują, partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role.

Pomost do biznesu dla osoby

Kategoria skierowana do pracowników naukowych instytucji (instytutów badawczych, uczelni, wydziałów lub innych jednostek uczelni, centrów B+R i innych), którzy działają na rzecz przemysłu i skutecznie są realizowane projekty B+R o charakterze wdrożeniowym. W tej kategorii należy opisać jakie projekty udało się wspólnie zrealizować, co zostało wdrożone i jakie są tego rezultaty. Należy opisać czego projekty dotyczyły, kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują. Dodatkowo uczestnicy powinni opisać partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role. A przede wszystkim: jaka była lub jest rola uczestnika w danym projekcie.   

            Bez względu na wybór kategorii uczestnicy powinni podać tylko te informacje, które mogą przekazać. Kapituła w listopadzie oceni zgłoszenia we wszystkich 4 kategoriach. Najlepsze podmioty gospodarcze, instytucje naukowe oraz osoby fizyczne współpracujące z biznesem lub nauką zostaną nagrodzone statuetkami na uroczystej Gali, która odbędzie się 12 grudnia 2022 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Harmonogram Pomostów Przyszłości

19.09.2022 – 31.10.2022        Zbieranie zgłoszeń do „Pomostów Przyszłości”

01.11.2022 – 30.11.2022        Weryfikacja zgłoszeń, obrady kapituły

12.12.2022                  Gala wręczenia nagród „Pomostów Przyszłości”

            Zapraszamy do wzięcia udziału. Więcej informacji znajduje się na stronie https://technotalenty.pl/pomosty2022/ a w przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez adres fundacja@technotalenty.pl lub telefonicznie 732 624 779.

Organizator:                                                          

Fundacja Technotalenty                                         

Współorganizator:                                                

Województwo Podlaskie                                          

Patroni Honorowi:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Marszałek Województwa Podlaskiego

Prezydent Miasta Białegostoku

Prezydent Miasta Łomża

Prezydent Miasta Suwałk

Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku

Izba Przemysłowo Gospodarcza w Suwałkach

Łomżyńska Izba Przemysłowo-Handlowa

Podlaski Związek Pracodawców

Patroni Medialni:                                                  

BialystokOnline

TVP 3 Białystok                                                       

Miejski portal informacyjny Bia24                         

Polskie Radio Białystok                                          

Wrota Podlasia