669 160 877 biuro@liph.lomza.pl

Podlaskie Centrum Mediacji, Sąd Okręgowy wydział Gospodarczy w Łomży przy współpracy z Łomżyńską Izbą Przemysłowo-Handlową planują w dniu 14.10.2019 roku, zorganizować seminarium pod tytułem „ Przedsiębiorca wybiera MEDIACJE”.

Centrum Mediacji upowszechnia ideę alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez organizację spotkań i szkoleń z tego zakresu, skierowanych do przedsiębiorców, sędziów, przedstawicieli praktyki prawniczej oraz podmiotów publicznych. Oferuje także prowadzenie profesjonalnych postępowań mediacyjnych w zakresie sporów gospodarczych, dzięki współpracy z 50-cioma specjalistami w tej dziedzinie, którzy w ramach Centrum pełnią funkcję mediatorów.

Te i inne działania promujące ideę mediacji mają za zadanie przekonać najbardziej zainteresowanych – przedsiębiorców, do wyboru tej właśnie metody rozwiązania każdego sporu gospodarczego – jako najbardziej efektywnego, taniego, szybkiego, poufnego i całkowicie zależnego od inwencji przedsiębiorcy.

Korzyści ze skorzystania Centrum Mediacji

  • zmniejszenie liczby spraw rozstrzyganych w wydziałach cywilnych i gospodarczych sądów powszechnych;
  • przyspieszenie rozpoznawania spraw przez sądy powszechne wskutek zmniejszenia wpływu oraz szerszego korzystania przez sędziów z instytucji skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego;
  • znaczące obniżenie kosztów rozwiązywania sporów, w szczególności między przedsiębiorstwami;
  • rzeczywista analiza przyczyn sporu i możliwości dalszej współpracy miedzy skonfliktowanymi stronami;
  • zwiększenie kultury prawnej, w szczególności kultury rozwiązywania sporów wśród polskich przedsiębiorców;
  • popularyzacja alternatywnych metod rozwiązywania sporów wśród polskich przedsiębiorców oraz prawników, w tym sędziów.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium  do dnia 7 października 2019 r. na adres e-mail: biuro@liph.lomza.pl. Miejsce seminarium uzależnione będzie od ilości chętnych, wskażemy je po otrzymaniu zgłoszeń.