669 160 877 biuro@liph.lomza.pl

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Izby Administracji Skarbowej

Tematem spotkania będą zmiany w podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz zmiany wynikające z ordynacji podatkowej i prawa celnego

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 marca 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Izby Przemysłowo –Handlowej w Białymstoku, przy ul. Antoniukowskiej 7.