669 160 877 biuro@liph.lomza.pl

Szanowni Państwo, samorząd województwa ma coroczny obowiązek określania i ogłaszania w wojewódzkim dzienniku urzędowym, wykazu zawodów.
Zwracamy się do Państwa o zgłaszanie ewentualnych zmian do obecnie obowiązującego wykazu na adres: biuro@liph.lomza.pl do 16 lutego br. w celu przekazania Państwa stanowiska do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.