669 160 877 biuro@liph.lomza.pl

Konkurs „Wybitny Eksporter Roku 2019” skierowany jest do  eksporterów ze wszystkich regionów Polski z następujących branż: chemicznej, elektromaszynowej, metalurgicznej, meblarskiej, motoryzacyjnej, rolno-spożywczej  i  pozostałych  oraz  w kategoriach firm: małych, średnich i dużych.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2019 jego laureaci będą uhonorowani:

  1. Tytułami „Wybitny Eksporter Roku 2019”

2.Listami Gratulacyjnymi potwierdzającymi nadanie tytułu „Wybitny Eksporter Roku 2019”.

3.Medalami i Pucharami Stowarzyszenia Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter Roku 2019”

4.Nagrodami Ministra Przedsiębiorczości i Technologii za zajęcie I, II i III miejsca

5.Nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla laureata w branży rolno-spożywczej.

Uczestnicy Konkursu będą mieli wyjątkową okazję promocji swojej firmy oraz swoich produktów eksportowych w Katalogu „Wybitny Eksporter Roku 2019” oraz poprzez Ambasady RP,  jak również w mediach.

Finał XVII edycji ogólnopolskiego Konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2019” nastąpi podczas XVII Kongresu Eksporterów Polskich, który odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 roku w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie.

Termin nadsyłania Kart Zgłoszenia i Ankiet Konkursowych „Wybitny Eksporter Roku 2019” –   do 30 czerwca  2019r.  na e-mail: poczta@eksporterzy.org  lub  fax 22/ 331 06 40.