669 160 877 biuro@liph.lomza.pl

„Pomosty Przyszłości” to pierwsze wydarzenie w województwie podlaskim promujące dobre wzorce odnośnie współpracy na linii biznes-nauka i odwrotnie. Organizatorem jest Fundacja Technotalenty a współorganizatorem Województwo Podlaskie. Partnerem wydarzenia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem wydarzenia jest podniesienie świadomości środowisk naukowych i biznesowych odnośnie korzyści płynących z obopólnej współpracy oraz pokazanie najlepszych praktyk i przykładów projektów, które powstały wspólnie i niosą za sobą korzyści dla gospodarki i świata nauki.  

            W dniu 28 listopada 2022r. Kapituła oceniła zgłoszenia we wszystkich 4 kategoriach:

Pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego, Pomost do nauki dla osoby, Pomost do biznesu dla instytucji naukowej oraz Pomost do biznesu dla osoby.

            Najlepsze wg Kapituły podmioty gospodarcze, instytucje naukowe oraz osoby fizyczne współpracujące z biznesem lub nauką zostali nagrodzeni statuetkami na uroczystej Gali, która odbyła się 12 grudnia 2022 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Zwycięzcy Pomostów Przyszłości:

Pomost do biznesu dla instytucji naukowej

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej

Pomost do biznesu dla osoby

Zespół z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:

Prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko, Dr n. med. Monika Gudowska-Sawczuk,

Prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, Dr hab. n. med. Jan Kochanowicz

Pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego

Imagene.me S.A.

Pomost do nauki dla osoby

Wyróżnienie: Przemysław Szleter – Prezes Zarządu DAC.digital

Wyróżnienie: Grzegorz Chocian – Prezes Zarządu EKOTON Sp. z o.o.

W skład Kapituły konkursowej weszli:

 • Mariusz Dąbrowski – Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 • dr inż. Jakub Jasiczak – Prezes Zarządu Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o.
 • Michał Marciniak – Prezes Zarządu Centrum Badawczo-Rozwojowego ARH+
 • Dr inż. Artur Ziółkowski – Wiceprezes ds. badań i rozwoju w firmie doradczej Design and Business
 • Sławomir Olejnik – Prezes Fundacji Polska Innowacyjna
 • Krzysztof Maternicki – Politechnika Warszawska, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii; Członek Rady Koordynacyjnej Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT)

            Gala Pomostów Przyszłości była również okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów a także zaczerpnięcia informacji dlaczego warto współpracować. Wykład na temat „Badaj, rozwijaj biznes, inwestuj – Nowe Fundusze Europejskie” wygłosił Pan Dariusz Budrowski, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Odbył się także panel ekspercki na temat  „Nauka vs. Biznes – to sojusz na lata czy konflikt bez szans na rozejm?”, w którym uczestniczyli:

 • dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB – Rektor Politechniki Białostockiej
 • prof. dr hab. Marcin Moniuszko – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju,

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 • Emilia Malinowska – Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości,

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 • Marek Dźwigaj – Prezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
 • Marek Siergiej – Prezes Zarządu Promotech Sp. z o.o.

Organizator:

Fundacja Technotalenty

Współorganizator:

Województwo Podlaskie

Partner:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Patroni Honorowi:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Marszałek Województwa Podlaskiego

Prezydent Miasta Białegostoku

Prezydent Miasta Łomża

Prezydent Miasta Suwałk

Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku

Izba Przemysłowo Gospodarcza w Suwałkach

Łomżyńska Izba Przemysłowo-Handlowa

Podlaski Związek Pracodawców

Zrzeszenie Kupców Producentów i Usługodawców w Białymstoku

Patroni Medialni:

Forum Akademickie

BialystokOnline

TVP 3 Białystok

Miejski portal informacyjny Bia24

Polskie Radio Białystok

Wrota Podlasia